Šobrīd Daugavpilī

Projekta tikšanās Dānijā Izglītības ziņas

308
Projekta tikšanās Dānijā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Daugavpils Saskaņas pamatskolu ir uzsākusi īstenot Erasmus+ programmas sadarbības projektu, kura virsmērķis ir uzlabot skolēnu prasmes, 21.gadsimta kompetences, kuru pamatā ir ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiŠ.g. 17. un 18.oktobrī notika pirmā projekta vadības tikšanās pie projekta koordinatoriem – Veljes pilsētas komūnas (pašvaldības). Projekta partneri būs nevalstiskās organizācijas no Kipras un Ziemeļmaķedonijas, Porto Universitāte (Portugāle) un profesionālā apmācību aģentūra Itālijā Projektā plānots strādāt pie izglītojamo mācību materiāla pilnveides par mūsdienu aktuālajām tēmām, aprobēt to skolā. Projektā iesaistītās skolas pedagogiem paredzētas apmācības Porto Universitātē, bet pilsētas pedagogus par projektu un izstrādāto materiālu informēs konferencē. Projekta aktualitāti nosaka tas, ka arvien biežāk mēs aizdomājamies par piesārņojumu un klimata izmaiņām. Cilvēkiem jāiemācās ilgtspējīgi un atbildīgi izturēties pret vidi, jāspēj risināt problēmas. Ir secināts, ka 21.gadsimta prasmes ir radošā un kritiskā domāšana, problēmu risināšanas prasmes, medijpratība, uzņēmējdarbība. Tās ir vitāli svarīgas prasmes, kas izglītojamajiem ir jāapgūst 21.gadsimtā. Projekta laikā izstrādātie digitālie mācību materiāli un moduļi paredzēti 10 līdz 15 gadus veciem skolēniem un tie tiks aprobēti Daugavpils Saskaņas pamatskolā. Skolēni ar inovatīvajiem materiāliem attīstīs kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, uzņēmējdarbības un digitālās kompetences, strādās ar reāliem izaicinājumiem, piemēram, vides piesārņojums, vienlīdzības jautājumi, migrācija u.tml. Visas piedāvātās tēmas atbilst izglītības satura reformai, kas uzsākta valstī. Darbs šajā projektā būs iespēja skolotājiem izmēģināt inovatīvus risinājumus, pielietot jaunas metodes un tehnoloģijas. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Izglītojamo 21.gs. prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā" (“21st Century Skills in the Context of the UN's Social Development Goals for Pupils” KA201-2019- 005) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu. Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode t.65425102, evelina.balode@ip.daugavpils.lv un Daugavpils Saskaņas pamatskolas angļu valodas skolotāja Jekaterīna Šimane