Šobrīd Daugavpilī

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija turpināsies Izglītības ziņas

416
Nākamo pirmklasnieku reģistrācija turpināsies

No š.g. 1.februāra pilsētas skolās notika nākamo pirmklasnieku reģistrācija. 28.februārī apkopotie dati liecina, ka skolās jau tagad pieteikti 823 nākamie pirmklasnieki, kuri pārsvarā ir dzimuši 2012.gadā – 733 bērni, bet pēc vecāku izvēles uz skolu dosies arī 57 sešgadnieki, t.i., 2013.gadā dzimušie bērni, un 34 bērni, kuri sasnieguši 8 gadu vecumu. Salīdzinot ar Daugavpils pilsētā reģistrēto dzimušo bērnu skaitu, jau tagad skolās pieteikto pirmklasnieku skaits ir par 58 bērniem vairāk.

Piesakot bērnu skolai, pavisam 449 vecāki izmantoja arī piedāvātās priekšrocības:

  • bērni, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas – 222 pieteikumi;
  • izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni – 13 pieteikumi;
  • attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas izglītojamie – 138 pieteikumi.

Šīs priekšrocības varēja izmantot līdz 15.februārim.

Neskatoties uz to, ka lielākoties nākamie pirmklasnieki mācībām 1.klasē tika pieteikti klātienē – 652 pieteikumi, tomēr vecāki aktīvi izmantoja arī elektroniskās reģistrācijas iespējas – elektroniski saņemts 171 vecāku pieteikums.

Līdz 15.martam izglītības iestādes vecākiem rakstiski paziņos par bērna uzņemšanu iestādē vai par atteikumu uzņemt. Ja izvēlētajā izglītības iestādē saņemts atteikums par bērna uzņemšanu 1.klasē, vecāki var vērsties jebkurā citā skolā vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Pārvaldē varēs saņemt precīzu informāciju par skolām, kurās ir brīvas vietas 1.klasē, kā arī citas nepieciešamās konsultācijas.

28.februārī pilnībā nokomplektētas jau 6 pilsētas skolas (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 12.vidusskola, 13.vidusskola, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Vienības pamatskola, Saskaņas pamatskola).

Bērnu pieteikšana pirmajā klasē turpināsies vēl līdz 30.augustam, un, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, pirmklasnieku skaits palielināsies. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina, ka skolas ir gatavas uzņemt ap 1118 pirmklasnieku – vietu pietiks visiem!

P.S. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu. Iesniegumu var iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā izglītības iestādē, uzrādot arī bērna dzimšanas apliecību un vecāku personību apliecinošu dokumentu. Ir iespēja arī uz iestādes oficiālo elektronisko pastu nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, tam pievienojot bērna dzimšanas apliecības un vecāka personības apliecinoša dokumenta kopijas. Vienas darba dienas laikā iesniedzējam tiks nosūtīts paziņojums par elektroniskā iesnieguma saņemšanu un reģistrāciju iesniegumu reģistrēšanas žurnālā. Vecākiem (aizbildņiem), kuri iesniedza iesniegumu elektroniski, rakstiska apliecinājuma saņemšanai ir jāierodas izglītības iestādē ne vēlāk kā vienas kalendārās nedēļas laikā pēc elektroniski iesniegtā iesnieguma nosūtīšanas, uzrādot dokumentu oriģinālus. Bērnu vienlaicīgi drīkst pieteikt tikai vienā izglītības iestādē.
“Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2019./2020.mācību gadā” atrodama Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā >

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne

tālr.65432102