Šobrīd Daugavpilī

Karjeras nedēļā Daugavpilī piedalījušies vairāk kā 2900 jauniešu Izglītības ziņas

306
Karjeras nedēļā Daugavpilī  piedalījušies vairāk kā 2900 jauniešu

Šogad vairāk nekā 2900 jauniešu Daugavpilī piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām un to Izglītības pārvaldēm.

Šogad jauniešiem bija iespēja piedalīties vairāk kā 23 ārpusskolas pasākumos -  spēlēs, nodarbībās, meistarklasēs, diskusijās, darbnīcās un mācību ekskursijās, kā arī organizētajās aktivitātēs savās izglītības iestādēs,  kas veltītas karjeras un profesijas izvēles jautājumiem.

Akcentējot un vēršot skolēnu uzmanību karjeras vadības prasmēm – savu iekšējo resursu izpētei, ārējo resursu izzināšanai un prasmei pieņemt lēmumus, tika organizēti dažādi pasākumi, kuru laikā  skolēniem bija iespēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Neizpalika arī mācību ekskursijas uz uzņēmumiem – izzinot darba vidi un tiekoties ar profesionāļiem.

Paldies par iesaistīšanos, piedāvātajām nodarbībām un meistardarbnīcām “RISEBA” Daugavpils filiālei, PIKC     

“DDMV Saules skola”, PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” , PIKC “Daugavpils tehnikums”  un Daugavpils Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai, kur skolēniem bija iespēja izzināt gan savas spējas un prasmes, gan iejusties dažādu profesionāļu lomā.

Latgales centrālā bibliotēka un tās filiāles, kā allaž, plašu pasākumu klāstu piedāvāja ne tikai vecāko klašu skolēniem, bet arī pirmskolas un sākumskolas klašu bērniem, organizējot gan tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, gan  profesiju spēles. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs šoreiz priecēja gan ar savu interaktīvo nodarbību “ Profesijas cauri gadsimtiem”, gan amatu meistaru darbnīcām, gan ar spēli  “Profesijas laika ratā” , ko organizēja sadarbībā ar DU KIAC. Spēles laikā skolēniem bija iespēja pašiem gūt zināšanas,  priekšstatu  par amatiem un profesijām rūpīgi  aplūkojot  un izzinot  muzeja ekspozīcijas.

Liels paldies arī pašvaldības un privātajiem uzņēmumiem: “Daugavpils siltumtīkli”,  “Daugavpils ūdens”, “Daugavpils satiksme”, “DITTON pievadķēžu rūpnīcu”, “Swedbank”, “Dautkom”,”Axon cable”, “Park Hotel Latgola”, kas atvēlēja laiku un resursus skolēnu ekskursijām. Interesi skolēni izrāda par Daugavpils Domes Jaunatnes departamenta organizēto spēli “Profesiju virpulī”, kura jau kļuvusi par Karjeras nedēļas tradīciju.

Izvērtējot KN iegūto – redzēto, dzirdēto un izmēģināto,var secināt, ka iespēju gūt priekšstatu par izglītības un darba pasauli, bija gana daudz, kā viena no svarīgākajām atziņām ir  - mainoties pasaulei arī darba tirgū pieprasītās prasmes mainās un attīstās, taču darbs kā pamatvērtība ir nemainīgs.

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

 

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības atbalsta nodaļas

Pedagoģe karjeras konsultante

Santa Čeirāne

Santa.ceirane@ip.daugavpils.lv