Šobrīd Daugavpilī

Jauns gads – jauni materiāli latviešu valodas apguvei Izglītības ziņas

102
Jauns gads – jauni materiāli latviešu valodas apguvei

Latviešu valodas aģentūra 2021. gada izskaņā ir laidusi klajā divus interesantus materiālus latviešu valodas apguvei – spēli “Esi vērīgs!” un grāmatu “Parunāsimies!”.

Spēle „Esi vērīgs!” pilnveido bērnu lasītprasmi un precīzu valodas lietojumu. Spēlētājam jābūt vērīgam un jāizvēlas tie teikumi, kuros nav kļūdu. Spēlē ietvertas 27 tēmas: aksesuāri un apavi; augļi un ogas; dzīvnieki; dārzeņi; apģērbs; Baltijas jūra; bērnudārzs; cilvēki; daba; debess; ģimene; istaba; koki; ķermenis u.c. Katrā tēmā spēlētājs izvērtē 15 teikumus. Jo precīzāk veikts uzdevums, jo augstāku vērtējumu pēc katras tēmas spēlētājs saņem. Spēle nostiprina „Latviešu valodas bilžu vārdnīcā” apgūto.

Grāmata 7 -11 gadus veciem bērniem „Parunāsimies!” aicina parunāties par to, kā klājas, ko darām, kas mums patīk, no kā baidāmies, par ko priecājamies, ko vēlamies iemācīties, par ko sakām paldies un ko lūdzam viens otram. Tajā apkopotas dažādas komunikatīvas valodas situācijas un tām atbilstoši dialogi, frāzes, kas māca izteikt prieku, sajūsmu, izbrīnu, bailes, uzmundrinājumu, aizrādījumu, pamudinājumu un citas noderīgas frāzes daudzveidīgās bērna ikdienas situācijās. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta, tādējādi padarot dialogus viegli uztveramus un daudzveidīgi izmantojamus. Grāmata  iegādājama Latviešu valodas aģentūrā, kā arī grāmatnīcās visā Latvijā.

Abi mācību materiāli izmantojami gan individuāli, gan kopā ar vecākiem, gan pirmsskolas iestādē un sākumskolā.

Tāpat atgādinām par ikmēneša Valodas spēļu klubiņa konkursiem, kuros tiek doti interesanti uzdevumi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Starp visu atbilžu iesūtītājiem, 10 dalībnieki katru mēnesi saņem balvas – galda spēles. Sekojiet līdzi informācijai un piedalieties https://maciunmacies.valoda.lv/izglitiba-diaspora/izglitojosie-pasakumi

Vēlies apgūt latviešu valodu interesanti? Dari to!

 

Sīkāka informācija

Liene Valdmane

Latviešu valodas aģentūras metodiķe

liene.valdmane@gmail.com

+371 22144144

www.valoda.lv
www.maciunmacies.lv