Šobrīd Daugavpilī

IZM seminārs par pāreju uz mācībām latviešu valodā Izglītības ziņas

472
IZM seminārs par pāreju uz mācībām latviešu valodā

Šā gada 30.janvārī PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”” notika Daugavpils pilsētas mazākumtautību skolu administrācijas tikšanās ar IZM Izglītības departamenta pārstāvjiem, lai noskaidrotu jautājumus par gaidāmajām pārmaiņām valodu lietojumā mācību procesā. IZM Izglītības departamenta direktores vietniece vispārējās izglītības jautājumos Ilze Seipule iepazīstināja klātesošos ar aktualitātēm izglītības jomā. Savukārt Izglītības departamenta eksperte Olita Arkle atbildēja uz izglītības iestāžu administrācijas jautājumiem par mācību procesa organizēšanu un  normatīvajiem dokumentiem. Tikšanās laikā tika uzsvērtas problēmas ar pedagogu trūkumu skolās, par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem skolēniem, kārtojot valsts eksāmenus latviešu valodā, par bērnu ar speciālajām vajadzībām spējām mācīties latviešu valodā. IZM pārstāvji savukārt akcentēja izglītības iestāžu iespējas pastāvīgi un radoši plānot mācību satura apguves valodu, iekļaujot mācību stundu plānā arī atsevišķu mācību priekšmetu apguvi kādā no svešvalodām.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

metodiķe latviešu valodas jautājumos

Silvija Mickeviča

t. 65423139