Šobrīd Daugavpilī

Izglītības pārvalde apkopoja informāciju par jaunā mācību gada sākumu Izglītības ziņas

273
Izglītības pārvalde apkopoja informāciju par jaunā mācību gada sākumu

Ir aizvadīta skaista vasara, kas ļāvusi piedzīvot daudz interesantu mirkļu, un atkal ieejam rudenī. Jau esam sagaidījuši un pavadījuši 1.septembri – Zinību dienu, kas svinīgi ievadīja rosīgo skolas gadu bērniem, skolotājiem, vecākiem. Laikam šis ir viens īpašs gada datums un mēnesis, kas daudziem no mums sākas ar apņemšanos – šis mācību gads būs daudz veiksmīgāks, jo ieguldījums ikdienas mācību darbā būs nopietns, atbildīgs, tiks meklēts radošums.
Šajā mācību gadā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas 29 izglītības iestādes, no kurām 27 ir vispārizglītojošās izglītības iestādes (14 iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas; 6 iestādes, kuras īsteno pamatskolas un vidējās izglītības programmas; 7 iestādes, kuras īsteno gan pirmsskolas izglītības programmas, gan pamatskolas un vidējas izglītības programmas), 1 profesionālās ievirzes izglītības iestāde (PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola””) un 1 interešu izglītības iestāde (Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”).

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esošās vispārizglītojošās izglītības iestādes šajā mācību gadā apmeklēs 13 587 bērni (pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 01.09.2022.), kas ir par 113 bērniem mazāk nekā 2021.gada 1.septembrī: pirmsskolas izglītības programmas apgūs 4 308 bērni, kas ir par 164 bērniem mazāk nekā pagājušajā gadā (uz 01.09.2021. – 4 472 bērni), bet pamatskolas un vidusskolas izglītības programmas, t.i., no 1.-12.klasei – 9 279 skolēni, kas ir par 51 skolēnu vairāk nekā pagājušajā gadā (uz 01.09.2021. – 9 228 skolēni). PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola”” apmeklēs 198 audzēkņi. Pilsētas vispārizglītojošajās skolās šo bērnu vidū ir arī seši imigranti, 42 remigranti un gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan skolās ir 127 Ukrainas civiliedzīvotāji (48 pirmsskolas programmās, 71 pamatskolas programmās, 8 vidusskolas programmās), kā arī 1 audzēknis ir profesionālās ievirzes programmā (PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola””).

Izglītošanās process ir visai sarežģīts laiks cilvēka dzīvē. Tas ir ne tikai jaunu zināšanu un prasmju apguves laiks, bet arī laiks, kad izprast attiecības – pašam ar sevi un, protams, arī vienaudžiem un apkārtējiem. Tāpēc šī mācību gada sākumā novēlam, lai ikvienam audzēknim nenogurstoša zināšanu kāre, atklāšanas un radīšanas prieks, vecākiem – spēks un pacietība, atbalstot savus bērnus, bet skolotājiem – daudz jaunu ideju un izturības, atbalsts un auglīga sadarbība visa mācību gada garumā!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde