Šobrīd Daugavpilī

Informāciju par attālinātām mācībām aicina saņemt e-klasē vai zvanot uz skolu Izglītības ziņas

357
Informāciju par attālinātām mācībām aicina saņemt e-klasē vai zvanot uz  skolu

23. martā, kad beigsies skolēnu brīvlaiks, mācību iestādes, valstī izsludinatā ārkartas stāvokļa dēļ, sāks darboties attālināti. Saskaņā ar Daugavpils Izglītības pārvaldes sniegto informāciju, mūsu pilsētas skolas ir izstrādājušas individuālus darba plānus, par kuriem vecāki jau ir vai tuvākajā laikā tiks informēti ar e-klases palīdzību vai telefoniski.

Šīs nedēļas laikā katra izglītības iestāde izvērtē skolotāju un skolēnu iespējas darboties attālināti un pieņem lēmumu, kā organizēs mācību procesu laika posmā no 23.03.-14.04.2020. Vecāki tiek  apzināti, izmantojot tālruņus un/vai e-klasi, kur arī ikvienam tiks sniegtas instrukcijas (gan vecākiem, gan skolēniem), kā  notiks attālinātas mācības.

Pamatā saziņai un uzdevumu, mācību materiālu sūtīšanai tiks izmantota e-klase. Darbam nepieciešamie materiāli ir atrodami arī portālos uzdevumi.lv, soma.lv u.c.

Darbs tiek plānots saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajām rekomendācijām. Aktuāla informācija par izmaiņām macību procesa norisē saistībā ar valstī izsludinato ārkartas stāvokli (https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200313.shtml), kā arī  ieteikumi vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/par_att_mac_vecakiem.pdf) un cita noderīga informācija atrodama Valsts izglītības satura centra vietnē www.visc.gov.lv

Jautājumu gadījumā vecāki aicināti telefoniski vērsties skolā, kur mācās viņu bērns.

Skolu kontaktinformācija atrodama šeit: (http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Skolas/200117_Visparejas_izglitibas_iestades.pdf)

Arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Struktura_dokumenti/200317_DPIP_Specialisti_sniedz_atbalstu_2val.pdf

 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa