Šobrīd Daugavpilī

Iedzīvotāji uzlabo valsts valodas zināšanas Daugavpilī Izglītības ziņas

470
Iedzīvotāji uzlabo valsts valodas zināšanas Daugavpilī

Kopš 2012. gada Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizē bezmaksas latviešu valodas kursus, kuru mācības finansē Daugavpils Dome.

Šogad pirmie kursi tika rīkoti pavasarī, otrie –rudenī. Kopā tika noorganizētas 30 grupas dažādos mikrorajonos.  Jāņem vērā, ka nodarbības notika dažādos līmeņos. Ar augstāko līmeni bija divas grupas, astoņās grupās kursu dalībnieki pilnveidoja vidējas latviešu valodas zināšanas un piecās grupās – valodas pamatzināšanas. Kursu beidzēji saņēma apliecības par to, ka 100 stundu programmā pilnveidojuši valsts valodas prasmi atbilstošajā līmenī.

No 2018.gada 12.septembra Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizēja Daugavpils pilsētas domes finansētos latviešu valodas kursus 15 grupām dažādos pilsētas mikrorajonos. Kursi notika Daugavpils 9.vidusskolā, 10.vidusskolā, 15.vidusskolā, 16.vidusskolā, Daugavpils Centra vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība” un Vienības pamatskolā.

No 4. līdz 14. decembrim apliecības jau tika izsniegtas latviešu valodas kursu beidzējiem, kuri mācījās Daugavpils 9., 15. vidusskolas un Vienības skolas telpās. Pārējiem izglītojamajiem apliecības tiks izsniegtas šonedēļ.

  1. gadā 450 iedzīvotāji uzlaboja valsts valodas zināšanas dažādos līmeņos. Kopš 2012. gada kursus ir beiguši 2703 iedzīvotāji.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības atbalsta nodaļas

izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos

Ilze Onzule 

t.65407437; 29252443

ilze.onzule@inbox.lv