Šobrīd Daugavpilī

Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” ceturtā tikšanās Rumānijā Izglītības ziņas

424
Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” ceturtā tikšanās Rumānijā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) kā partneris īsteno Erasmus+ programmas projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” (“Outside the classroom: Extra-curricular Activities” 2017-1-TR01-KA201-046757), kura koordinatori ir Sivas pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija). Novembra pēdējā nedēļā notika projekta ceturtā tikšanās Rumānijā pie projekta partneriem –Skolu inspektorāts Teleormanas apgabalā, Rumānijā.

Vizītes laikā tika apmeklēta projektu partneru iestāde, kur saņēmām informāciju par ārpusstundu darbu skolās, kādas ir prioritātes, kā tiek finansētas u.tml. Tika apmeklētas arī vairākas skolas (Aleksandru Joanna Kuzas koledža (Alexandru Ioan Cuza National College), Mihaja Viteazula vidusskola (Mihai Viteazul Secondary School), Stefana cel Mares vidusskola (Stefan cel Mare Secondary School) un brīvā laika centrs, sporta skolas klubs Aleksandrijas pilsētā. Skolās iepazināmies ar nacionālajām tradīcijām (tautas tērpu lietošanu, rokdarbu tehnikām), teātra pulciņiem, tautas un modernajām dejām, daudzveidīgām sporta nodarbībām. Izbraucienā ārpus reģiona galvaspilsētas Aleksandrijas tika apskatīta Rosiori de Vedes pilsēta, kurā apmeklējām divas skolas – Mihaja Eminesku vidusskolu (Mihai Eminescu Secondary School) un Zaharija Stancu vidusskolu (Zaharia Stancu Secondary School). Pārsteidzoši, ka Mihaja Eminesku vidusskolas stendos ievērojām šīs skolas aktīvo dalību Erasmus+ projektu programmā un kopīgus projektus ar Ādažu vidusskolu un Trapenes pamatskolu, tādēļ par Latviju šajā skolā zināja daudz. Patīkami pārsteidza izglītojamo patriotiskā audzināšana, varējām vērot, kā skolas gatavojās Rumānijas neatkarības simtgades svinībām, izglītojamo liela daļa bija tērpušies tautas tērpos, kurš katrs atšķīrās ar savu šuvumu, piegriezumu. Kopējais iespaids liecina par rumāņu nacionālo tradīciju saglabāšanas prioritāti jauniešu brīvā laika nodarbēs. Visās izglītības iestādēs skolēni tiek mācīti šķirot atkritumus, līdz ar to var secināt, ka skolās lielu uzmanību pievērš arī ekoloģijas jautājumiem un sadzīves atkritumu otrreizējai pārstrādei. Mēs bijām par acu lieciniekiem arī ikdienā pieejamo sadzīves materiālu racionālai izmantošanai – piedalījāmies modes skatē, kur skolēni kopā ar vecākiem savus tērpus bija veidojuši paši no dažādiem mājsaimniecībā atrodamiem materiāliem.

Atvadoties projekta viesi izteica atzinību par izzinošo programmu, sirsnīgo uzņemšanu, sniegainajiem laika apstākļiem un cieņu pret kultūras mantojumu.

Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē pirms izlidošanas bija iespēja apmeklēt padomju ēras mantojumu, grandiozo Rumānijas parlamenta ēku, un jaunuzcelto Nācijas pestīšanas katedrāli.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102,

evelina.balode@ip.daugavpils.lv