Šobrīd Daugavpilī

Erasmus+ kursi par informācijas tehnoloģiju lietojumu muzejpedagoģijā Izglītības ziņas

207
Erasmus+ kursi par informācijas tehnoloģiju lietojumu muzejpedagoģijā

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas metodiķe un informātikas skolotāja, Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Nākotnes skola top šodien” ietvaros 2019.gada 17.-23.martā apmeklēja kursus “Digital extra” Stambulā, Turcijā.

Kursos par jaunākajām informācijas komunikāciju tehnoloģijām (IKT) saistībā ar muzejpraksi tika apgūtas zināšanas un paņēmieni, kā veidot un strādāt, lai jēgpilni izmantotu mūsdienu iespējas gan skolas virtuālā muzeja izveidē, gan strādātu ar skolēniem muzejos, izstādēs, kultūras objektos. Starptautiskā pedagogu grupā notika teorētiskās lekcijas par muzeju izveidi, ekspozīciju iekārtojumu un muzeja, mākslas galerijas, objekta pasniegšanas formu un taktiku apmeklētājiem. Kursu organizatori, pieredzējusi kompānija ar pasniedzējiem no Zviedrijas un Lielbritānijas, dalībniekus apmācīja arī strādāt grupās, filmējot un montējot redzēto muzejos, uz ielas. Šajās nodarbībās tika apgūtas dažādas programmas, aplikācijas un paņēmieni, kas palīdzēja apstrādāt un eksponēt safilmēto materiālu. Šādas darba metodes un uzdevumi pielietojami arī darbā ar izglītojamajiem, kā arī saskaņā ar projekta ideju skolas virtuālās ekspozīcijas izveidē. Skolas 95 gadu pastāvēšanas laikā ir uzkrājies materiāls, te strādājuši izcili mūzikas pedagogi, Dziesmu svētku virsdiriģenti, Latvijas un pasaules mēroga mūziķi, kuru darbs ir izceļams un atgādināms šodienas izglītojamajiem, viņu vecākiem, citiem interesentiem. Šodienas straujā ikdiena mainījusi cilvēku uztveri, kā tie apgūst un iepazīst informāciju, tādēļ pasniedzamajam materiālam jābūt vizuālam, lakoniskam, ar dažādiem papildelementiem (mūzika, apgaismojums, dažādi uztveres līmeņi, emocionālā ietekme u.tml.). Tas nenozīmē, ka informācijas pasniegšana vai atlase ir vienkāršojusies, tieši pretēji, lai sagatavotu modernu un pieprasītu ekspozīciju vai stāstījumu, jāiegulda milzīgs darbs, jāpārzina modernās tehnoloģijas, programmas, paņēmieni. Tā, piemēram, joprojām aktuāls un arvien vairāk pielietojams QR koda šifrs uz objektiem, kura izveide var pārvērsties par aizraujošu un noderīgu darbu gan mācību stundās ar izglītojamajiem, gan skolas vēstures dokumentēšanā.

Kursos satiktie dalībnieki no Horvātijas, Polijas, Spānijas, Igaunijas un Itālijas varētu turpmāk kļūt par skolas potenciālajiem sadarbības projektu partneriem, jo kopīgā grupu darbā izveidojās ciešas attiecības. Stambulas, senās Eiropas un Āzijas krustpunkta megapolises daudzie muzeji, mošejas, katedrāles, kultūras tradīcijas bija lieliska vieta, kur praktizēties un strādāt, lai apgūtu jaunās prasmes. Lai aplūkotu projektā apgūto, aicinām regulāri ieskatīties skolas mājaslapas sadaļā “Projekti”.

 

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien” (2018-1-LV01-KA101-046761) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

 

Informāciju sagatavoja:

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas informātikas skolotāja

Nataļja Grīnfelde