Šobrīd Daugavpilī

Eiropas Savienība tās jauniešu rokās Izglītības ziņas

165
Eiropas Savienība tās jauniešu rokās

2018.gada rudenī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sāk īstenot Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”.

Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību ne tikai politiskajā līmenī, bet arī pilsoniskajā. Projekta moto ir „Mēs zinām, mēs apspriežam, mēs izsākām savu viedokli par Eiropas Savienības vienotību un attīstību”.

Projekta partneri ir pašvaldības no 8 valstīm:  Beržeraka (Francija), Faenza (Itālija), Talavera (Spānija), Timišoara (Rumānija), Daugavpils (Latvija), Švābišgminde (Vācija), Boleslaveca (Polija) un Bjala (Bulgārija). Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie iesaistītajās pašvaldībās.

Projekta dalībvalstu pirmā tikšanās notika Beržerakā 23.-25.septembrī. Tikšanās laikā tika apspriestas turpmākās 2 gadu aktivitātes un sadarbības iespējas, notika oficiālā pieņemšana municipalitātē, kurā piedalījās sabiedrības pārstāvji, skolu jaunieši, politiķi un masu mediju pārstāvji.

Projekta sasniedzamais rezultāts: zināšanu aktualizēšana par Eiropas Savienību un piederības veicināšana Eiropas Savienībai, jauniešu lomas paaugstināšana pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos, jauniešu kompetenču attīstīšana, veidojot intervijas un videomateriālus par projekta tēmām. Projekta gaitā Vācijā notiks Eiropas Parlamenta simulācija, kurā piedalīsies visi projekta sadarbības partneri, un vairākiem Daugavpils skolu jauniešiem būs iespēja tajā piedalīties. Savukārt projekta partneru uzņemšana notiks Daugavpilī 2019.gada septembrī.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu   “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”  (“Re-discovering Europe byfeeling European Citizensagain - RECIT “ ) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Ināra Sprindžuka un Ilona Ustinova,

projekta darba grupas dalībnieki.