Šobrīd Daugavpilī

Demokrātijas nedēļa Daugavpils skolās noslēgusies Izglītības ziņas

118
Demokrātijas nedēļa Daugavpils skolās noslēgusies

2021.gada Demokrātijas nedēļa Daugavpils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs noritēja vairāk kā desmit darba dienas, jo sākām ar piedalīšanos Lielajā talkā un vēl 11.maijā drudžaini gaidījām Eiropas Eksāmena rezultātus.

Paralēli skolu pasākumiem notika vairāki projekti, kurus organizēja nevalstiskās organizācijas, piemēra, IAC projekts “Veido nākotni”, NVO “Meditācijas telpa” projekts “Kopā stipri”, “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra”, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Latgales plānošanas reģiona projekts “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kā arī pasākumi Latvijas Skolas somas ietvaros.

Šogad gana plašs piedāvājums bija arī no Valsts organizācijām, jo attālinātās nodarbības piedāvāja gan Latvijas Saeimas komunikācijas nodaļa, gan Satversmes tiesa, Tiesībsarga birojs, Okupācijas muzejs, LNV muzejs, tradicionāli aktīvi pasākumos iesaistījās gan Eiropas māja, gan Eiropas Kustība Latvijā. Vebinārā 9.-12.klašu skolēniem “Kāpēc Satversme aizsargā cilvēka cieņu?” piedalījās Daugavpils 11.pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils 9.vidusskolas skolēni un pedagogi.

Lielajā talkā un Labo darbu maratonā šogad piedalījās Daugavpils Centra vidusskola, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija un Daugavpils Vienības pamatskola.

Visās skolās notika tematiskās stundas, viktorīnas, kolāžu un zīmējumu izstādes, tiešsaistes tikšanās ar Latvijā populāriem cilvēkiem, piemēram, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā vidusskolēni tiešsaistē tikās ar cilvēktiesību aktīvisti, bijušo žurnālisti, biedrības "Zolitūde 21 11" vadītāju, Saeimas deputāti Regīnu Ločmeli. Savukārt Daugavpils 16.vidusskolā un Daugavpils 10.vidusskolā notika viktorīnas par Daugavpili, Latviju, Eiropu 1.-6.klašu skolēniem. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas Eiropas klubs organizēja tradicionālo Eirospēli 5.-8.klasēm. “Spēles mērķis ir popularizēt Eiropas Savienību jauniešu vidū, gan arī atzīmēt 9.maija svētkus – Eiropas dienu. 7 klašu komandas, izejot 7 dažāda veida stacijas, pildīja uzdevumus saistītus ar ES tautu tērpiem, himnām, izgudrojumiem, valodām, tūrisma objektiem u.c. Par uzvarētājiem kļuva komanda, kura visprecīzāk atrisināja visus uzdevumus,” iespaidos dalās skolēni un A.Začiņajevs.

Vairākās skolās notika arī integrētās stundas, piemēram, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils 12. vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā un Daugavpils Saskaņas pamatskolā. Par savas skolas aktivitātēm raksta Iveta Laurena: “Maija mēnesis tradicionāli sākas ar virkni valsts un pasaules mēroga svētkiem: 1.maijs (Satversmes sapulces sasaukšanas diena), 3.maijs (Polijas Konstitūcijas diena), 4.maijs (Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena), 8.maijs (Nacisma sagrāves diena), 9.maijs (Eiropas diena). Neraugoties uz atšķirīgo vēsturisko kontekstu, visus šos svētkus vieno demokrātisko vērtību uzvara pār totalitārām varām un apspiestību. Atzīmējot šos svētkus un aktualizējot demokrātiskos ideālus, mūsu ģimnāzijas 10.klasē tika īstenota starppriekšmetu saikne krievu valodā un vēsturē. Skolēniem, darbojoties grupā, bija jāizpēta konkrēto vēstures notikumu, ar kuru ir saistīti Latvijā apstiprinātie valsts svētki/svinamās dienas, lai secinātu, kā šie notikumi veicināja demokrātisko vērtību īstenošanu vai atjaunošanu mūsu valstī un citviet pasaulē. Savus pētījuma rezultātus viņiem vajadzēja noformēt zibakcijas vai fotokolāžas veidā.”

Eiropas eksāmenā šogad Latvijā piedalījās 37 611 dalībnieki, prieks, ka liela daļa no tiem bija Daugavpils skolu pārstāvji. Eksāmens notika jau septīto gadu, laika gaitā jautājumi ir mainījušies un dalībnieku skaits pieaudzis.

Latvijā šogad visaktīvākie bijuši  7.-9.klašu skolēni – 8 167 dalībnieki, no kuriem 440 dalībnieki ir ieguvuši augstāko punktu skaitu. Starp 30 ātrākajiem un gudrākajiem 7.-9.klašu pārstāvjiem ir Evelīna Antoneviča no Daugavpils 12.vidusskolas, Oļegs Rumjancevs un Grigorijs Gridasovs no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja.

4.- 6.klašu grupā Latvijā piedalījās 7 511 dalībnieki, no tiem  50 punktus ir ieguvuši 1 306 dalībnieki. Starp 30 ātrākajiem un precīzākajiem Eiropas eksāmena kārtotājiem šogad ir Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni: Egons Alekss Logins un Laila Ščagina un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolēns Glebs Zilis.

Vidusskolas grupā Latvijā piedalījās 3 942  dalībnieki, no tiem  50 punktus ieguvis 201 dalībnieks. Sveicam 30 veiksmīgāko vidū Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolēnu Maksimu Kirillovu un Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēnu Daini Miglānu.

Pirmo reizi šogad Eiropas eksāmenā varēja piedalīties arī 1.-3.klašu skolēni, Latvijā šo iespēju izmantoja 7 831 sākumskolas posma skolēns. Priecē Daugavpils Vienības pamatskolas skolēnu Marka Cakula, Poļinas Ilutas Gipteres un Kristapa Golovača panākumi, iekļūstot veiksmīgāko trīsdesmitniekā.

Balvu izloze Eiropas eksāmena uzvarētājiem notiks 12.maijā plkst.14.00 Eiropas Mājā.

Paldies visiem pedagogiem un skolēniem par iesaistīšanos, patriotismu un enerģiju!

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/EiropasEksamens/

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore

Signita Gabrāne