Šobrīd Daugavpilī

Debatētāji runā par pārtikas atkritumu samazināšanu Izglītības ziņas

385
Debatētāji runā par pārtikas atkritumu samazināšanu

Biedrība „Debašu centrs” sadarbībā ar biedrību „Zaļā brīvība” Latvijā darbosies projektā „Ar cieņu par pārtiku” („Global learning approach on food waste in non-formal education”), kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu, kā arī pilnveidot sabiedrības prasmes pārtikas atkritumu samazināšanai privātajā patēriņā un mājsaimniecībās.

Šī gada 19.septembrī Latgales reģiona debašu centrā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, pulcējās ap 30 debatētāju un viņu treneru no Daugavpils, Krāslavas un Rēzeknes, lai kopīgi rastu atbildi uz jautājumu, kā mēs varam samazināt pārtikas atkritumus. Vienam no debatētājiem katrā komandā bija uzdevums sagatavot argumentētu runu ar priekšlikumiem šīs problēmas risināšanai. Klausītājiem bija uzmanīgi jāklausās un jāatrod atbalsts vai pretarguments dzirdētajam. Ir jāatzīst, ka jaunieši bija ļoti labi sagatavojušies un prata piedāvāt konstruktīvus risinājumus, kā samazināt pārtikas atkritumus – veidot aplikācijas par pārtiku, kas palika pāri, un piedāvāt to citiem, augļus un dārzeņus/cita veida pārtiku nogādāt zoodārzos un dzīvnieku patversmēs, izglītot cilvēkus, īpaši mazus bērnus un jauniešus, ņemt piemēru no kaimiņu valstīm, kur cilvēki šķiro atkritumus un domā ilgstspējīgi par labu savai valstij un pasaulei. Skolēni izteica priekšlikumus veikalu tīkliem, ko darīt ar pārtiku, kurai beidzas realizācijas laiks, kā padarīt veikalus dabai draudzīgākus. Liela uzmanība bija pievērsta skolām, kur skolēni pamana situāciju, kad ļoti daudz pārtikas tiek izmests atkritumos, jo skolēni neapēd visu piedāvoto. Par paraugu pārdomātai pārtikas lietošanai tika minēts bērnudārzs „Annele” Ropažos, kur bērni paši izvēlas, cik daudz likt uz šķīvja, tādējādi būtiski samazinot pārtikas pārpalikumus.

Debatētāju teikto un dzirdēto komentēja un sniedza ieteikumus biedrības „Zaļā brīvība” pārstāve Inga Belousa, kura lika aizdomāties, kā izskatīsies mūsu pasaule, ja turpināsim izšķērdīgi lietot un izmest tik daudz pārtikas. Skolēniem tika piedāvāts arī interaktīvs tests, kur varēja pārbaudīja savas zināšanas par pārtikas atkritumiem, gudru iepirkšanos un uzglabāšanu, pārpalikumu izmantošanu.

Ceļš uz atbildīgu pārtikas patēriņu un pārtikas atkritumu mazināšanu mūsu debatētājiem sākās noteikti šajā dienā!

 

Informāciju sagatavoja

Latgales reģiona debašu centra koordinatore

Rita Murāne-Rutka