Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils skolēniem pašvaldība turpina nodrošināt ēdināšanu mācoties gan klātienē, gan attālināti Izglītības ziņas

262
Daugavpils skolēniem pašvaldība turpina nodrošināt ēdināšanu  mācoties gan  klātienē, gan attālināti

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” , kas spēkā no 11.oktobra, Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina atbalstu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar Daugavpils domes 2021.gada 2.septembra lēmumu  “Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālināta izglītības ieguves procesa laikā”.

Ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  rīkojumu  tika apstiprināta kārtība, kādā izglītības iestādes vadītājs pieņem un saskaņo lēmumu par izglītības procesa īstenošanu attālināti. Saskaņā ar to jebkurš skolēns, kas piedalās attālinātā mācību procesā, saņem ēdināšanas pakalpojumu (pārtikas paka, pabalsts).

Laika posmā no šī gada 1. septembra. līdz 30.septembrim  izglītības iestāžu izglītojamie tika nodrošināti ar ēdināšanas pakalpojumu mācoties gan klātienē, gan attālināti:

     337 1.-4.klašu skolēni, kas izglītības procesu apguva attālināti, saņēma 2223 pārtikas pakas (vienas pakas vērtība 1,42 EUR) par kopējo summu 3147,11 EUR (tai skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 1591,96 EUR, pašvaldības budžeta 1555,15 EUR).

     289 5.-6.klašu skolēni, kas izglītības procesu apguva attālināti, saņēma 2454 pārtikas pakas (vienas pakas vērtība 1,42 EUR) par kopējo summu 3474,13 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

1.-4.klašu skolēni, kas izglītības procesu apguva klātienē, saņēma ēdināšanas pakalpojumu par kopējo summu 77883,05 EUR (tai skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 43151,14 EUR, pašvaldības budžeta 34731,91 EUR);

5.-9.klašu skolēni, kas izglītības procesu apguva klātienē, saņēma ēdināšanas pakalpojumu par kopējo summu 88514,72 EUR (tai skaitā no valsts budžeta mērķdotācijas 4851,02EUR, pašvaldības budžeta 83663,70 EUR);

10.-12.klašu skolēni, kas izglītības procesu apguva klātienē, saņēma ēdināšanas pakalpojumu par kopējo summu 29094,05 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

     798 7.-12.klašu skolēni, kas izglītības procesu apguva attālināti, saņēma ēdināšanas pabalstu par kopējo summu 7975,43 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2021.gada oktobrī izglītības process notika no 1.oktobra līdz 15.oktobrim.  Par ēdināšanas nodrošināšanu skolēniem, kas izglītības procesu apguva gan klātienē, gan attālināti, par oktobri plānots izmaksāt 110300,63 EUR.

Saskaņā ar valdības lēmumu 2021.gada novembrī izglītības process klātienē notiks 1.-3.klašu skolēniem  no 1. novembra., savukārt 4.-12.klašu skolēni izglītības procesu klātienē uzsāks no 15. novembra.
Kompensāciju par ēdināšanu attālināto mācību laikā saņems ikviens skolēns, kurš mācībās piedalīsies: 1.-6. klašu skolēni - produktu paku, 7-12. - naudas pārskaitījumu uz viena no vecāku  bankas kontu. Kompensācijas apmērs abos gadījumos - 1,42 EUR dienā.

 

Daugavpils Izglītības pārvalde