Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tikās skolu vecāku padomes pārstāvji Izglītības ziņas

202
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tikās skolu vecāku padomes pārstāvji

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) 26.martā notika kārtējais informatīvais seminārs vecākiem. No katras skolas tika uzaicināti vecāku padomes pārstāvji. Informatīvā semināra laikā vecākiem bija iespēja uzzināt par programmu „Latvijas skolas soma”, Karjeras iespējām, kā arī diskutēt par skolēnu vasaras nodarbinātību.

Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska iepazīstināja klātesošos ar valsts finansēto programmu „Latvijas skolas soma”, uzsverot, ka tā ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. „Latvijas skolas soma” norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu. Šī aktivitāte ļoti interesēja arī vecākus, jo tika jautāts gan par iespējamo skolēnu iesaisti tajās, gan pasākumu izvēli. L.Plavinska uzsvēra, ka norisēs piedalās visi skolēni, jo „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam, kā arī , ka tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases. Skolotājiem pirms pasākuma apmeklēšanas ir jābūt nodrošinātām pirmspasākuma aktivitātēm, bet pēc pasākuma – atgriezeniskajai saitei. Kultūras ministrijas mājaslapā esošais piedāvājums ir galvenais saraksts, no kura izvēlēties norises. Kā arī Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā Latvijas skolas soma (http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Profesionala/Skolas_soma/190326_Latvijas_skolas_soma_Daugavpils32.pdf) ievietotas visu skolu aktivitātes šajā programmā.

Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas karjeras konsultante-pedagoģe Santa Čeirāne informēja vecākus par to, ka katrā skolā ir karjeras konsultants, kura mērķis ir palīdzēt skolēniem orientēties plašajā piedāvājumā. Karjeras konsultantu darba galvenie virzieni ir informēt, izglītot un konsultēt. Tika aicināts gan vecākiem, gan skolu karjeras konsultantiem pievērst uzmanību arī tam, kā skolēni plāno savu laiku. Latvijā februārī notiek „Ēnu diena”, kurai var pieteikt bērnus un var pieteikties arī paši uzņēmēji https://enudiena.lv. Vecākus interesēja, no kura vecuma var iesaistīties ēnu dienu pasākumos. Atbildot uz šo jautājumu, S.Čeirāne minēja gan to, ka no jebkura vecuma, gan to, ka skolas pakāpeniski var iesaistīt šajā pasākumā arī klases vecākus, kuri aicina savas klases skolēnus palūkot, kā viņi strādā. Karjeras nedēļas laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti tiek organizēta Jauno uzņēmēju skola. Lepojamies ar skolēniem, kuri piedalās SMU (Skolēnu mācību uzņēmums) un šogad pirmo reizi jaunie uzņēmēji no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja ar savu izstrādāto produkciju ir uzaicināti piedalīties starptautiskā pasākumā.

Diskutējot par vasaras nodarbinātības galvenajiem mērķiem, vecāki uzskata, ka galvenais ir iepazīt profesiju, iemācīties atbildību, pacietību, gūt pieredzi un, protams, nopelnīt. 

Izglītības pārvalde plāno arī turpmāk organizēt informatīvos seminārus vecākiem, tāpēc tikšanās noslēgumā, veicot īsu aptauju, uzzinājām, ka nākamajās tikšanās reizēs vecāki vēlas iegūt informāciju par interešu izglītību, par piedalīšanos projektos un to rakstīšanu, skolēnu nodarbinātību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Informāciju apkopoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne (65432102)