Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE Izglītības ziņas

109
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi  Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1
ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā (Zoom)  2021.gada 16.septembrī, plkst.11.00, izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA

1. Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu trenerim un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”.
Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja p.i. I.Lagodskis

2. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola” .
Ziņotājs - PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” direktore I.Kokina

3. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.

4. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

5. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova