Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Inovāciju centrs īsteno izglītības veicināšanas projektu Izglītības ziņas

236

Kamēr Daugavpils Inovāciju centrā (Vienības iela 30) turpinās aktīvi ēkas siltināšanas darbi, iestādes speciālisti sadarbībā ar Daugavpils Universitāti īsteno plašu neformālās tālākizglītības programmu STEM jomas un uzņēmējdarbības speciālistiem. Projekta "Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī" ietvaros, sākot ar martu, notika tiešsaistes apmācības Zoom platformā, kurās piedalījās gandrīz divdesmit skolotāji, kuri pasniedz tādus priekšmetus kā dabaszinības, ķīmija, fizika, ekonomika un citus, kā arī karjeras konsultanti un izglītības metodiķi.

Pirmās apmācības ietvēra 8 nodarbības, kas ir 60 akadēmiskās stundas, kuru laikā tika skarti visdažādākie eksakto zinātņu virzieni, kompetencēs balstītā pieeja izglītībā, kā arī Norvēģijas partneru pieredze - kā izmantot inovāciju centrus, lai bērniem attīstītu daudzveidīgas prasmes. Tas viss nākotnē ļaus būtiski uzlabot daudzu skolu izglītības metodiku un radīs priekšnoteikumus padziļinātām praktiskām nodarbībām Daugavpils Inovāciju centrā.

Šobrīd noslēdzas pirmais no četriem apmācības posmiem, kurā piedalījās izglītības speciālisti ne tikai no Daugavpils, bet arī citām pilsētām. Papildus šādām apmācībām tiek gatavotas arī citas aktivitātes – visa neformālās tālākizglītības programma ir jāīsteno līdz 2023. gadam.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

 

Projekts “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: 2 011 605 EUR, no tām 90% ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums – 1 810 444 EUR, Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums 10% - 201 161 EUR.