Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 3.vidusskolas skolotāji guva pieredzi mobilo aplikāciju izmantošanā Izglītības ziņas

287
Daugavpils 3.vidusskolas skolotāji guva pieredzi mobilo aplikāciju izmantošanā

Šajā mācību gadā Daugavpils 3.vidusskolā turpina savu darbību ERASMUS+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību projekts “Scan your city and culture with Apps”

(“Pilsētas vide caur aplikāciju prizmu”). Projekta ietvaros 8.-10.oktobrī norisinājās 2.transnacionālā tikšanās projekta partnerskolā OPERE SOCIALI DON BOSCO(Milāna, Itālija), kur sapulcējās starptautiskā skolotāju komanda (projekta koordinatori no katras projekta valsts) ar mērķi izvērtēt pirmā projekta gada aktivitātes un mobiltātes, analizēt ieguvumus un nepieciešamību veikt jebkādus uzlabojumus, apspriest šī gada aktivitātes un to īstenošanas gaitu. Gan Itālijas, gan Spānijas partneri izteica sirsnīgu pateicību Daugavpils 3.vidusskolas projektu komandai par veiksmīgu un viesmīlīgu uzņemšanu, neaizmirstamu starpkultūras pieredzi un ļoti augstu novērtēja Latvijas skolotāju un skolēnu darbību pirmās skolēnu mobilitātes organizēšanā 2018.gada aprīlī. Turklāt projekta partneri dalījās savā labākajā pieredzē darbā ar mobilo aplikāciju izmantošanu dažādu uzdevumu veikšanai.

Koordinatoru tikšanās mērķis bija arī apspriest tuvojošos skolēnu mobilitāti uz Itālijas partnerskolu OPERE SOCIALI DON BOSCO, kas notiks šī gada novembra beigās un kurā piedalīsies 12 skolēni un 2 skolotāji no katras partnerskolas. Itālijas skola plāno gan  aizraujošu, gan informatīvu programmu ar darbnīcām, kultūras aktivitātēm un stavstarpējo komunikāciju.

Jau drīz Daugavpils 3.vidusskolas projekta grupa dosies uz vēstures un modes centru Milānu, kur skolēni atkal varēs satiksies ar saviem draugiem no Itālijas un Spānijas un gūs vienreizēju pieredzi starptautiskajā komunikācijā un inovatīvo tehnoloģiju un mobilo aplikāciju izmantošanā.  

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmasprojektu „Scan your city and culture with Apps” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

 

Informācijusagatavoja:

Daugavpils 3. vidusskolas

angļu valodas skolotāja

Helēna Skripničenko