Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde pieņemta ekspluatācijā Izglītības ziņas

602
Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde pieņemta ekspluatācijā

23.augustā Būvniecības valsts kontroles birojs, piedaloties visiem būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem, pieņēma ekspluatācijā Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādi.  Atgādinām, ka būvdarbi objektā tika veikti Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – projekts) ietvaros. Projekta ietvaros Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādei nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi un durvis, nosiltināts cokols, pagraba pārsegums, pirmā stāva grīdas, atjaunota ventilācijas sistēma, uzstādot rekuperācijas iekārtu, rekonstruēta siltumapgādes sistēma, uzstādīti vakuuma saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai un veikti iekštelpu remontdarbi.

Būvdarbus objektā veica būvuzņēmēji SIA “Šafrans” un SIA “Teraleks”, būvuzraudzību SIA “Rem Pro” un autoruzraudzību SIA “BM-projekts”.

Pateicoties tam, ka saskaņā ar darbu organizācijas projektu, otrā etapa būvdarbu laikā bija pieļaujams ekspluatēt pārbūvēto bērnudārza pirmo korpusu, pirmsskolas izglītības iestāde visu šo laiku turpināja funkcionēt.

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniegs 23,08 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa būs vismaz 114 639,42 kg CO2 gadā.  

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 287 910.09.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 852 941,51.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja Dagnija Briška

Tālr. 65476061