Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī aizvadīta Karjeras nedēļa Izglītības ziņas

302
Daugavpilī aizvadīta Karjeras nedēļa

No 17. – 21.oktobrim visā Latvijā, arī  Daugavpilī norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa. Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” vairāk kā 6000 skolēnu izzināja darba pasauli, pētīja un  attīstīja savas uzņēmējspējas. Karjeras nedēļas pasākumus jau desmito gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un  izglītības iestādēm.Šogad Karjeras nedēļas īstenošanā iesaistījās vispārējās un profesionālās izglītības iestādes no vairāk nekā 40 Latvijas pilsētām un novadiem. Šis gads pasākuma vēsturē ir īpaši zīmīgs, jo aprit 10 gadi kopš pirmās VIAA organizētās Karjeras nedēļas. Arī daugavpiliešiem šis gads bija zīmīgs, jo Daugavpils bija viena no pirmajām piecām pilsētām, kurās 2012.gadā uzsāka organizēt Karjeras nedēļu.

Šī gada Karjeras nedēļas īstenoto aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Arī Sadarbības un ekonomiskās attīstības organizācija norādīja uz nepieciešamību attīstīt tādas prasmes kā sadarbība, komunikācija, kritiskā un radošā domāšana, mācīšanās un citas, kas palīdzēs skolēniem un studentiem vislabāk sagatavoties darba tirgū izvirzītajām prasībām nākotnē.

Karjeras nedēļas laikā tika organizētas vairāk kā 240 aktivitātes, tostarp klases stundas, zīmējumu izstādes, foto konkursi, tikšanās ar profesionāļiem un mācību ekskursijas uz uzņēmumiem. Notika vairāki VIAA organizēti pasākumi – tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”, kur  eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Vecāki tika aicināti piedalīties tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”, kur  pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskusiju ieraksti ar subtitriem būs pieejami VIAA YouTube kontā tuvākās nedēļas laikā.

Daugavpilī jauniešiem tika organizēta “Karjeras spēle”, kuras laikā skolēni izzināja jaunākās profesijas, apguva CV rakstīšanas prasmes u.c. Pasākumā “Superspēju ekspresis” skolēni tikās ar Daugavpils Biznesa inkubatora pārstāvi un iejutās ideju attīstīšanas spēlē. Savukārt Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēji un studenti sākumskolas skolēnus ieveda zīmolu pasaulē, kā arī kopā izspēlēja interaktīvu spēli “Mēmo uzņēmēju šovs”. 9.-12. klašu skolēniem bija iespēja darboties kopā ar dažādu profesiju pārstāvjiem pasākumā “Vēro un ēno”, gūstot izpratni, kā jaunietis var attīstīt savas uzņēmējspējas un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs pašvaldībā. Skolēniem, kuriem jau interesē uzņēmējdarbība, bija iespēja piedalīties simulācijas spēles “Business Lab”, savukārt pilnveidot sociālās, sadarbības un komunikācijas prasmes skolēni spodrināja hakatonā “Media Lab”.

Karjeras nedēļa izvērtās rosīga, katrā skolā ar savu pienesumu un idejām. Paldies visiem sadarbības partneriem, uzņēmējiem, vecākiem, kuri atrada laiku un dalījās pieredzē ar skolēniem.

Paldies izglītības iestāžu administrācijai, pedagogiem karjeras konsultantiem, klašu audzinātājiem un skolotājiem, kuri atbalstīja Karjeras nedēļas iniciatīvas, sniedzot iespējas skolēniem izzināt karjeras izglītības iespējas.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

 

Informāciju apkopoja:

DPIP pedagoģe – karjeras konsultante

Santa Čeirāne

Santa.ceirane@ip.daugavpils.lv