Šobrīd Daugavpilī

Darba vērošana Turcijā Izglītības ziņas

200
Darba vērošana Turcijā

Š.g. 18.-23.martā PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” direktores vietniece izglītības jomā un angļu valodas skolotāja Jolanta Kudiņa un skolotājas Digna Gordijenko, Dita Kiceja-Slavicka un Dace Abricka Erasmus+ projekta “PIKC-Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas”(2018-1-LV01-KA101-046762) ietvaros devās darba vērošanā uz Kirikkales pilsētu Turcijā. Darba vērošana pārsvarā notika Kirikkales Mūzikas un mākslas skolā, bet vizītes laikā tika apmeklētas arī citas profesionālās vidējās izglītības iestādes, piemēram Zinātnes un mākslas centra skola u.c.

Vizītes sākumā projekta dalībnieces apmeklēja Kirikkales Nacionālās Izglītības direktorātu un tikās ar tā vadītāju Yusuf Tüfekçi, kurš iepazīstināja ar Turcijas izglītības sistēmu, kā arī īsumā pastāstīja, par izglītības procesa organizēšanu reģionā.

Darba vērošanā Kirikkales Mūzikas un mākslas vidusskolā  projekta dalībnieces vēroja vidējās izglītības priekšmetu pasniegšanu, programmu saturu, balansu starp profesijas un vispārizglītojošo priekšmetu apguvi, skolas fizisko vidi. Bija interesanti novērot, kā vienā vidusskolā tiek apvienota gan mākslas, gan mūzikas jomas apgūšana.

Apmeklējot Zinātnes un mākslas centra skolu, projekta dalībnieces vēroja, kā notiek darbs ar audzēkņiem, kuriem ir augsts IQ līmenis. Prieks, ka šiem audzēkņiem ir iespēja strādāt papildus un attīstīt savas spējas.

Salīdzinot, Latvijas un Turcijas profesionālās vidusskolas, var redzēt daudz kopīgu iezīmju, bet, protams, ir arī atšķirīgi momenti mācību priekšmetu pasniegšanas metodēs. Jāatzīst, ka Turcijas skolas ir ļoti labi materiāli nodrošinātas. Mūzikas un mākslas vidusskola īpaši lepojās ar kopmītnēm, kurās audzēkņu dzīvošanu par velti nodrošina valsts. Turcijā lielākais budžeta procents tiek novirzīts tieši izglītībai. Turcijā notiek arī pedagogu un skolu direktoru rotēšana, kas nav pieņemta Latvijā. Direktori tiek rotēti ik pēc 4 gadiem, skolotāji- ik pēc 8 gadiem. Tas ir tāpēc, lai skolotājiem būtu iespēja strādāt gan spēcīgajās, gan vājākajās skolās. 

Darba vērošanas laikā notika tikšanās arī ar skolu projektu vadītājiem un tika pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē, kuras tiks realizētas ar Erasmus+ projektu palīdzību.

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” Erasmus+ programmas īstenoto projektu „PIKC -Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas”( 2018-1-LV01-KA101-046762) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

 

Jolanta Kudiņa

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola

“Saules skola””direktores vietniece izglītības jomā,