Šobrīd Daugavpilī

Četras Daugavpils izglītības iestādes saņēma “eTwinning Skola” statusu Izglītības ziņas

184
Četras Daugavpils izglītības iestādes saņēma “eTwinning Skola” statusu

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā, “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas atlases uz diviem gadiem saņēma 25 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes. To starpā ir trīs Daugavpils skolas, kas “eTwinning Skola” statusu saņēma vēl uz diviem gadiem, t.i., J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils 16.vidusskola, bet Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde to saņēma pirmoreiz. eTwinning skolas statuss nozīmē, ka skola ir aktīva eTwinning projektos un pašā eTwinning kopienā, ir līdere interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī tādās jomās kā pedagogu profesionālā pilnveide un skolotāju sadarbība.

eTwinning skolas ieņem līderpozīcijas eTwinning pasaulē. eTwinning skolu vadība un skolotāji atzīst eTwinning svarīgumu un vērtības, iekļaujot tos skolas politikā, praksē un profesionālajā izaugsmē. eTwinning skolās skolotāji strādā, kopā daloties savās stiprajās pusēs un pieredzē, lai nodrošinātu plašāku un vērtīgāku izglītības pieredzi visiem.

eTwinning skolas ir modeļi: tās iedvesmo un vada citas skolas, lai sasniegtu to līmeni, ko pašas jau ir sasniegušas. eTwinning skolas ievieš pārmaiņas izglītībā, lai skolēni kļūtu par labākiem cilvēkiem, labākiem izglītojamajiem, labākiem un aktīvākiem pilsoņiem.

Prieks, ka mūsu pilsētā turpina darboties divas eTwinning vēstnieces – Anna Beļska un Natālija Karpenko, abas vēstnieces strādā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Viņas sniedz padomus projektu īstenošanā un vada mācības pedagogiem visā Latvijā.

            eTwinning projektos skolēni mācās strādāt starptautiskās grupās, kā arī patstāvīgi, veido kopīgos projektu rezultātus, apgūst jaunus IKT rīkus, sazinās eTwinning sadarbības platformā TwinSpace un forumā, īsteno starppriekšmetu saikni un attīsta savas kompetences. Skolēniem īpaši patīk videokonferences, kad ir iespēja redzēt savus sadarbības partnerus virtuālajā realitātē un sadarboties ar viņiem tiešsaistē.

            Daži eTwinning projekti pārtop par Erasmus+ partnerībām, kurās ir finansētas fizikas mobilitātes un skolēni var satikties un sadarboties klātienē. Kā arī otrādi, Erasmus+ projektu sadarbība notiek paralēli arī eTwinning platformā.

Paldies eTwinning skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu, kas atvieglo jaunā, pilnveidotā mācību satura ieviešanu un attālināto mācīšanos, jo projektu skolēni un skolotāji regulāri izmanto dažādus digitālus rīkus un zina, kā veiksmīgi sadarboties virtuāli.  

 

Informāciju sagatavoja,

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotāja,

eTwinning vēstniece

Anna Beļska