Šobrīd Daugavpilī

Apsveicam “Lielās Eiroviktorīnas” laureātus Izglītības ziņas

92
Apsveicam “Lielās Eiroviktorīnas” laureātus

Pirms Latvijas valsts svētkiem noslēgusies LR Labklājības ministrijas rīkotā erudīcijas spēle “Lielā Eiroviktorīna” 10. un 11.klases skolēniem. Tā pārbaudīja skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību (ES) un ES fondu ieguldījumu labklājības jomā un dažādoja mācību vielu un procesu. Viktorīna tika izspēlēta no 2. līdz 13.novembrim katrai klasei ērtā laikā attālināto mācību ietvaros.  Kopumā viktorīnā piedalījās 55 klases no 46 Latvijas skolām.

Apkopojot rezultātus, Vidzemē par labāko atzīta Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.C klase, Rīgā uzvarēja Rīgas Hanzas vidusskolas 11.A  klase, Zemgalē – Zemgales vidusskolas 10.A klase, Kurzemē – Saldus vidusskola 11.E klase, bet starp Latgales skolām viktorīnā labākā bija Daugavpils 9.vidusskolas 11.A klase.

Apsveicam skolotāju Indru Vaikuli un viņas audzēkņus!

Vairāk informācijas

 https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/noslegusies-lm-rikota-viktorina-skoleniem

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

izglītības metodiķe

Signita Gabrāne