Šobrīd Daugavpilī

Aktīvi daugavpilieši īsteno iniciatīvu “Mazaktīvo un atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu apzināšana un iekļaušana” Izglītības ziņas

257
Aktīvi daugavpilieši īsteno iniciatīvu  “Mazaktīvo un atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu apzināšana un iekļaušana”

No 2023. gada aprīļa līdz novembra beigām aktīvi daugavpilieši – Valsts probācijas dienesta probācijas speciālisti un brīvprātīgie (probācijas klientu līdzgaitnieki), Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils komiteja un brīvprātīgie – kopīgiem spēkiem īstenoja iniciatīvu “Mazaktīvo un atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu apzināšana un iekļaušana”.

Daugavpils valstspilsētā ir daudz mazaktīvu un līdz ar to sociālās atstumtības riskam pakļautu bērnu un jauniešu, kuri dažādu sociālpsiholoģisku un ģimenes apstākļu ietekmē nespēj iekļauties vienaudžu sabiedrībā, neiesaistās savai attīstībai un sabiedrībai noderīgās aktivitātēs, neapmeklē mācību un interešu izglītības iestādes, klaiņo, daļa arī izdara noziedzīgus nodarījumus un nokļūst Valsts probācijas dienesta uzraudzībā. Viena no efektīvām pieejām darbā ar bērniem un jauniešiem ir sabiedrības iesaiste – brīvprātīgo darbs. Šajā iniciatīvā ir apvienojušies aktīvi pieaugušie un jaunieši, kuri, domājot par savu atbildību iekļaujošas sabiedrības veidošanā un izglītošanā, vēlas kopīgi plānot un īstenot aktivitātes mazaktīvu bērnu un jauniešu apzināšanai, iekļaušanai sabiedrībā, viņu vajadzību noskaidrošanai un atbalsta sniegšanai, iesaistot šajā darbā plašāku sabiedrību, brīvprātīgos un speciālistus.

Projekta laikā kopienas aktīvisti īstenoja dažādas aktivitātes mazaktīvu bērnu un jauniešu apzināšanai, iekļaušanai sabiedrībā un darba tirgū, viņu personības attīstībai, vajadzību noskaidrošanai, tajā skaitā, lai Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils komitejas ēkā (18. novembra ielā 197v) kopīgiem spēkiem iekārtotu telpu sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgai pavadīšanai vakaros un brīvdienās un tajā organizētu izglītojošas aktivitātes, lekcijas, tikšanās ar speciālistiem un brīvprātīgajiem, interešu un hobiju aktivitātes, sniegtu bērniem un jauniešiem praktisku atbalstu ikdienas vajadzībās, jaunu prasmju un iemaņu apguvē, telpas iekārtošanu organizējot kā saliedējošu un savstarpēju uzticību veicinošu procesu, pielāgojot telpu mērķauditorijas vajadzībām ar pusaudžiem interesantu iekārtojumu. Pateicoties brīvprātīgo atbalstam, projektā iesaistītajiem pusaudžiem un jauniešiem bija iespēja iepazīties ar aerogrāfijas dizaina tehniku, kāpņu telpā, kas ved uz labiekārtoto brīvā laika pavadīšanas telpu, izveidojot zīmējumu “Mazais princis”.

Pateicoties projekta atbalstītāju finansējumam iniciatīvas īstenošanai tika iegādātas grīdas un galda spēles, kancelejas piederumi, sadzīves priekšmeti telpas labiekārtošanai, remontmateriāli telpas kosmētiskajam remontam un aerogrāfijas dizaina tehnikas apguvei nepieciešamie materiāli.

Iniciatīvu atbalsta Izglītības Iniciatīvu Centrs sadarbībā ar British Council Latvia projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros.

Uzziņai:

Izglītības iniciatīvu centra īstenotā projekta “Darbīgās kopienas” mērķis ir attīstīt Latgales reģiona iedzīvotājiem sadarbības un uzticēšanās prasmes Darbīgo kopienu izveidei un stiprināšanai, demonstrējot kopienu sadarbības iniciatīvu priekšrocības ilgtspējas kontekstā. Projekts ir specifiski mērķēts uz to, lai veicinātu sadarbību starp izglītības iestādēm un vietējām kopienām (piemēram, vecākiem),  pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.c. Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā.

https://iic.lv/projekti/darbigas-kopienas/

https://www.britishcouncil.lv/

 

#DarbīgāsKopienas #IIC #BritishCouncilLatvia #PeopleToPeople

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Usāne,

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 2.nodaļas probācijas speciāliste

Arvita Jukša, Arvita Jukša,

Daugavpils Ķīmijas apkaimes Darbīgās kopienas koordinatore

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!