Šobrīd Daugavpilī

ID Nr. DS/2020/9, Koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana 2021.gadā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.11.2020, 12:15
Identifikācijas numurs:
ID Nr. DS/2020/9
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Piegādātājs:
SIA Enefit
Publicēšanas datums:
23.10.2020
Iesniegšanas termiņš:
16.11.2020 10:00:00
purchase_winners:

2020.gada 23.novembrī

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana 2021.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2020/9, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2020.gada 20.novembrī piešķirtas SIA „Enefit”, reģistrācijas Nr.40003824046, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, piedāvā iepirkt saražotās elektroenerģijas pārpalikumu par - Nord Pool biržas Latvijas tirdzniecības apgabala ikstundu cena mīnus 1,50 EUR/MWh.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti pieci piedāvājumi, ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīta SIA „Enefit”, kurai iepirkumā piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir visizdevīgākais.

Pievienotās datnes:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu Koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana 2021.gadā”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – Koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana 2021.gadā.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/9.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00 līdz 2020.gada 16.novembra plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana 2021.gadā”, neatvērt līdz 2020.gada 16.novembra plkst. 10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel. 29244349;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.