Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2020/17, Fasondaļu, uzmavu un adapteru ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai iegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.09.2020, 17:19
Identifikācijas numurs:
DŪ-2020/17
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
39570 €
Piegādātājs:
1.daļa - pārtraukta saskaņā ar nolikuma 10.6.punktu, 2.daļa - SIA "ED&KO", 3. daļa - SIA "ED&KO"
Kontaktpersona:
Jūlija Meinerte
Publicēšanas datums:
07.08.2020
Iesniegšanas termiņš:
31.08.2020 10:00:00
Līguma darbības termiņš:
16.09.2022
Iereģistrēts un parakstīts:
17.09.2020