Šobrīd Daugavpilī

DS/2020/6, Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.07.2020, 11:16
Identifikācijas numurs:
DS/2020/6
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Piegādātājs:
Akciju sabiedrībai „Latvenergo”
Publicēšanas datums:
09.06.2020
Iesniegšanas termiņš:
08.07.2020 10:00:00
purchase_winners:

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2020/6, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2020.gada 10.jūlijā Padomes sēdē piešķirtas Akciju sabiedrībai „Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese Pulkveža brieža iela 12, Rīga, LV-1230, ar elektroenerģijas cenu 1 (vienai) laika zonai 41,92 EUR/MWh bez PVN, 3 (trim) laika zonām:  dienas – 46,70 EUR/MWh bez PVN, nakts -35,60 EUR/MWh bez PVN un maksimumstundas – 51,70 EUR/MWh bez PVN. Iepērkamās elektroenerģijas cenas veidošanās algoritms Nord Pool biržas Latvijas tirdzniecības apgabala ikstundu cena mīnus 2,57 EUR/MWh.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti trīs piedāvājumi, ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīta Akciju sabiedrībai „Latvenergo”, kurai pēc pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Padomes sapulces piekrišanas iepirkumā piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir visizdevīgākais.

Pievienotās datnes:

2020.gada 26.jūnijā  ID Nr. DS/2020/6

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludinātā iepirkuma Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 8.jūlija plkst. 10:00.

 Kontaktpersonas:

  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel. 29244349;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

******************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem”.

  1. Iepirkuma priekšmets – „Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/6.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2020.gada 30.jūnija plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem”, neatvērt līdz 2020.gada 30.jūnija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel. 29244349;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.