Šobrīd Daugavpilī

DS/2020/2, Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2020, 08:54
Identifikācijas numurs:
DS/2020/2
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Kontaktpersona:
Tehniskā direktora vietnieks, 20044461
Publicēšanas datums:
19.03.2020
Iesniegšanas termiņš:
20.04.2020 00:00:00

ID Nr. DS/2020/2

2020.gada 19.martā 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”.

  1. Iepirkuma priekšmets – Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/2.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnē daugavpils.lv un PAS “Daugavpils siltumtīkli” tīmekļvietnē www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no              8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz          plkst. 13:00. Ārkārtas situācijas apstākļos Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski vai pa pastu ar piegādi, Piedāvājumus atstājot speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”, neatvērt līdz 2020.gada 20.aprīļa plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, 20044461;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.