Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/18, "Flokulanta piegāde notekūdeņu dūņu apstrādei"

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.03.2020, 16:45
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/18
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
77328 €
Piegādātājs:
UAB "Ekotakas"
Kontaktpersona:
J.Meinerte
Publicēšanas datums:
17.12.2019
Iesniegšanas termiņš:
10.01.2020 10:00:00

Iepirkuma priekšmets: flokulanta piegāde notekūdeņu dūņu apstrādei (dūņu atūdeņošanai), (turpmāk – prece) saskaņā ar tehniskās specifikācijas (2.pielikums) un iepirkuma līguma prasībām (7.pielikums).

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24000000 - 4 “Ķīmiskie produkti”

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Paredzamā līgumcena: 77 328.00 EUR (bez PVN).

Piegādes vieta – Daugavas iela 32, Daugavpilī, Latvijā.

Iepirkuma līguma darbības termiņš – 24 mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža.

Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Piedāvājuma nodrošinājums ir paredzēts.

Līguma izpildes garantija ir paredzēta.

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 4.7. punkta nosacījumiem, pretendentu iesniegto aplokšņu “Finanšu piedāvājums” atvēršanas sēde noteikta 2020. gada 06. martā plkst. 10.00. Saskaņā ar nolikumu atvēršanas sēde ir atklāta.