Šobrīd Daugavpilī

DS/2019/23, Sludinājums par iepirkumu „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”.

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.10.2019, 15:56
Identifikācijas numurs:
DS/2019/23
Iepirkuma statuss:
Izbeigts bez rezultātiem
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Publicēšanas datums:
08.08.2019
Iesniegšanas termiņš:
26.09.2019

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/23.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 9.septembra plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva    ielā 13A, Daugavpilī”, neatvērt līdz 2019.gada 9.septembra plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, 20044461;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

**************************************************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā (papildināts) ID Nr. DS/2019/23

2019.gada 27.augustā 

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 26.septembra            plkst. 10:00.

Kontaktpersonas:

  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, tel. 20044461;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

**********************************************************

2019.gada 18.septembrī

 

 Iepirkuma

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar

kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana

Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

Pretendentam           

 

Par informācijas sniegšanu iepirkumā

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”

ID Nr. DS/2019/23

 

Jautājums:

Projektā ir specificēts katls “Tips KV-GM-20,0 110°C; firma Pskovskij Kotelnij Zavod (vai analogs)”. Uz kādiem parametriem attiecas nosacījums “vai analogs”?

 Atbilde:

            Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.punktu izvēlētajam katlam jāatbilst sekojošiem parametriem:

            - katla tips – ūdenssildāmais;

            - nominālais siltumražīgums – 18 MW ÷ 20 MW;

            - ūdenssildāmā katla lietderības koeficients nevar būt zemāks par 95% katla  siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 30%÷70%, bet kopā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri - ne zemāks par 102% katla siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 30%÷70%;

            - katliekārtai ar palīgiekārtu kompleksu jānodrošina siltumenerģijas ražošana pie tīkla ūdens patēriņa sākot no 100 m3/h un vairāk;

            - atgaitas ūdens temperatūra - +45÷+ 70 0C;

            - ūdens minimālā temperatūra katla ieejā  - +70 0C;

            - ūdens maksimālā temperatūra katla izejā  - +105 0C;

            - tīkla ūdens spiediens  - līdz 16 Bar;

            - ūdens cirkulācija caur katlu ar tīkla sūkņiem, kuri uzstādīti katlumājā;

            - cauruļvadu noslēgarmatūra pie izejas un ieejas katlā – darba spiediens 25 Bar.

 Saskaņā ar tehnisko projektu projektējamā katla tehniskie parametri ir:

- katla tips – caurplūdes, ūdens cauruļu;

- nominālais siltumražīgums – 20 MW;

- ūdenssildāmā katla lietderības koeficients 95% katla siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 30%÷70%;

- ūdens minimālā temperatūra katla ieejā - 70 ºC;

- ūdens maksimālā temperatūra katla izejā - 105ºC;

- ūdens spiediens - līdz 16 Bar;

- deglis – automātiskais (dabasgāze);

- siltumražīguma regulēšanas robežas - 20 ÷ 100 %;

- ūdens cirkulācija caur katlu ar tīkla sūkņiem, kuri uzstādīti  katlumājā.

 

Projektā paredzēti sekojoši pamatrisinājumi:

  • tiek projektēts gāzes ūdens sildāmais katls ar jaudu 20 MW ar automātisko degli. Katlam jābūt ūdenscauruļu vai svelmcauruļu. Gadījumā, ja katls būs svelmcauruļu, kurtuves diametram jābūt ne mazākam par 2000 mm, kas ļaus nākotnē uzstādīt degli, kurš nodrošinās NOx izmešu daudzumu mazāku par 50 mg/Nm3 nemainot katlu.

 Ja Pretendenta piedāvātais ūdenssildāmais katls atbildīs šiem nosacījumiem, kā arī ļaus nākotnē to aprīkot ar rotācijas tipa ekonomaizeru ar hidroskopisko pārklājumu, piedāvāto ūdenssildāmo katlu var uzskatīt par analogu.

 

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                       V.Skladova

                                  

 L.Leitāne-Ivanova

65407560

***************************************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī

ID Nr. DS/2019/23

2019.gada 4.oktobrī 

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludināja iepirkumu „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”, ID Nr. DS/2019/23. Iepirkumu komisija 2019.gada 4.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt iepirkumu bez rezultātiem, jo Pretendenta piedāvātā cena būtiski pārsniedz iepirkumam ieplānoto finanšu līdzekļu summu.