Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/7, “Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu uzbūve vai rekonstrukcija ar beztranšejas (caurduršanas) metodi”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.06.2019, 15:00
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/7
Iepirkuma statuss:
Pārtraukts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Publicēšanas datums:
23.05.2019
Iesniegšanas termiņš:
10.06.2019
Pievienotās datnes:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/7
 • Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
 • Kontaktpersonas:

 – par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv

par iepirkuma priekšmetu – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītājs Jurijs Dubins, tālrunis 654 07521, e-pasts jurijs.dubins@daugavpils.udens.lv

 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

 • Iepirkuma priekšmets: pakalpojums - ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūve ar beztranšejas metodi (turpmāk – caurduršana), ievērojot tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasības.

CPV kodi: 45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.

 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Paredzamā līgumcena – 11 280,00 EUR (bez PVN).
 • Līguma darbības termiņš – 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas