Šobrīd Daugavpilī

DS/2019/14, Elektroenerģijas piegāde 2019.-2020.gadiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.06.2019, 10:19
Identifikācijas numurs:
DS/2019/14
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Piegādātājs:
SIA „Geton Energy”
Kontaktpersona:
Galvenais enerģētiķis
Publicēšanas datums:
12.04.2019
Iesniegšanas termiņš:
13.05.2019
Pamatojums:

2019.gada 3.jūnijā     Nr. DS/2019/14

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”,  reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde  2019.-2020.gadiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/14, par uzvarētāju atzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Geton Energy”, reģistrācijas Nr.40103642991, juridiskā adrese Cēsu iela 31 k-2, Rīga,  LV-1012, ar elektroenerģijas cenu 1 (vienai) laika zonai 0,05360 EUR/kWh bez PVN, 3 (trim) laika zonām:  dienas - 0,06180 EUR/kWh bez PVN,      nakts - 0,04436 EUR/kWh bez PVN un   maksimumstundas - 0,06484 EUR/kWh bez PVN. Līgums tiks slēgts pēc pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” akcionāru sapulces piekrišanas, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta piektās daļas 2.punktu.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti divi piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Geton Energy” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības pēc akcionāru sapulces piekrišanas. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

 

Pievienotās datnes:

Sludinājums par iepirkumu „Elektroenerģijas piegāde 2019.-2020.gadiem”

 

ID Nr. DS/2019/14

 

2019.gada 12.aprīlī  

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Elektroenerģijas piegāde 2019.-2020.gadiem”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – „Elektroenerģijas piegāde 2019.-2020.gadiem”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/14.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 13.maija plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Elektroenerģijas piegāde 2019.-2020.gadiem”, neatvērt līdz 2019.gada 13.maija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel.29244349.