Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/2, KSS "CPS" un "Jaunstropi" smalcinātāju piegāde un uzstādīšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.04.2019, 10:56
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/2
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Kontaktpersonas par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
Publicēšanas datums:
12.03.2019
Iesniegšanas termiņš:
28.03.2019

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/2
 • Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
 • Kontaktpersonas par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv 
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

 • Iepirkuma priekšmets: preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (pielikums) un iepirkuma līguma (4.pielikums) prasībām.

CPV kodi:

42996110-8 Notekūdeņu atkritumu smalcinātāji

 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Paredzamā līgumcena – 29 600.00 EUR (bez PVN).
 • Iepirkuma līguma darbības termiņš – līdz saistību pilnīgai izpildei.
 • Piegādes un uzstādīšanas vietas: SIA „Daugavpils ūdens”, Daugavas iela 32, Daugavpils, LV-5400, Latvija.
 • Piegādes un uzstādīšanas termiņš – 10 (desmit) nedēļas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus