Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2018/31, Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.01.2019, 08:30
Identifikācijas numurs:
DŪ-2018/31
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Piegādātājs:
SIA "HES 1", SIA "SPS-UNE", SIA "SANO"
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
Publicēšanas datums:
10.12.2018
Iesniegšanas termiņš:
27.12.2018
Pievienotās datnes:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2018/31
 • Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
 • Kontaktpersonas par iepirkumu norisi - iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: komisija@daugavpils.udens.lv.
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

 • Iepirkuma priekšmets: preču piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (pielikums) un vispārīgās vienošanās (4.pielikums) prasībām.
 • CPV kods:

           38421100-3 Ūdens skaitītāji.

 • Paredzamā līgumcena: 9 000,00 EUR (bez PVN).
 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.
 • Vispārīgās vienošanas darbības termiņš – 12 mēneši.