Šobrīd Daugavpilī

DS/2018/17, Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana siltumcentrālē Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.12.2018, 12:41
Identifikācijas numurs:
DS/2018/17
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Piegādātājs:
UAB “Gandras Energoefektas”
Kontaktpersona:
PAS "Daugavpils siltumtīkli" galvenais enerģetiķis, tel.29244349
Publicēšanas datums:
15.11.2018
Iesniegšanas termiņš:
29.11.2018

 

2018.gada 14.novembrī  Nr. DS/2018/17

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumuBūvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana siltumcentrālē Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde”. 

  1. Iepirkuma priekšmets – „Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana siltumcentrālē Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2018/17.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2018.gada 29.novembra plkst.10.00 PAS „Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā, 9.kab., 18.novembra ielā 4, Daugavpilī darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru uzstādīšana siltumcentrālē Nr. 3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” izstrāde”, neatvērt līdz 2018.gada 29.novembra plkst.10:00.
  5. Kontaktpersona: PAS "Daugavpils siltumtīkli" galvenais enerģētikis. tel.29244349