Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2018/29, Ceļu un pagalmu seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.12.2018, 15:06
Identifikācijas numurs:
DŪ-2018/29
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
Publicēšanas datums:
12.11.2018
Iesniegšanas termiņš:
07.12.2018
Pievienotās datnes:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2018/29
 • Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
 • Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: komisija@daugavpils.udens.lv.
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

 • Iepirkuma priekšmets: pakalpojuma sniegšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un vispārīgās vienošanās (4. pielikums) prasībām.
 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās:

CPV kods:

45233200-1 Dažādi ceļu seguma būvdarbi.

 • Paredzamā līgumcena 106 000.00 EUR (bez PVN).
 • Pakalpojuma sniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.
 • Vispārīgas vienošanas darbības termiņš – 24 mēneši.