Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2018/27, Elektroenerģijas iegāde 2019.gadam

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.12.2018, 12:05
Identifikācijas numurs:
DŪ-2018/27
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
357128.29 €
Piegādātājs:
SIA "INTER RAO LATVIA"
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
Publicēšanas datums:
06.11.2018
Iesniegšanas termiņš:
06.12.2018
Pievienotās datnes:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2018/27
 • Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
 • Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv 
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām.

 • Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas iegāde saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (pielikums) un līguma par elektroenerģijas tirdzniecību (4.pielikums) prasībām.
 • Iepirkuma priekšmeta CPV kods:

09310000-5 Elektrība

 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Paredzamā līgumcena –260 040,40 EUR (bez PVN).
 • Piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.
 • Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 (viens) gads – no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.