Šobrīd Daugavpilī

L 2018/36, Puķu jaunstādu piegāde 2019.gadam

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.11.2018, 09:12
Identifikācijas numurs:
L 2018/36
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Zemsliekšņa iepirkumi (9. Panta kārtībā)
Pasūtītājs:
SIA Labiekārtošana–D
Līgumcena EUR bez PVN:
7 089,85 €
Piegādātājs:
SIA "Horticom", reģ.nr.40003158582
Kontaktpersona:
Svetlana Pankeviča
Publicēšanas datums:
31.10.2018
Iesniegšanas termiņš:
12.11.2018 00:00:00
Līguma darbības termiņš:
15.03.2019
Iereģistrēts un parakstīts:
23.11.2018

1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

 • Pasūtītāja nosaukums

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

  PVN maksātāja reģistrācijas numurs

  41503003033

  Juridiskā adrese

   

  Daugavpils, 1. Pasažieru iela 6, LV-5401

  Tālrunis, fakss

  654 20210, 654 57652

  Elektroniskā pasta adrese

  iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv

  Kontaktpunkts

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

  Kontaktpersona

  Svetlana Pankeviča (juridiskajos jautājumos)

  Tālruņa Nr.

  654 57654

  Faksa Nr.

  654 57652

  e-pasta adrese

  svetlana.pankevica@labiekartosana.lv

  Darbs

  Pirmdiena

  08.00  – 12.00, 12.30  – 18.00

  Otrdiena

  Trešdiena Ceturtdiena

  08.00  – 12.00, 12.30 – 16.30

  Piektdiena

  08.00 – 12.00, 12.30 – 15.00

  Kontaktpersona

  Eleonora Jakubsevičene (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

  2. Iepirkuma priekšmets: nodrošināt puķu jaunstādu piegādi Daugavpils pilsētas apzaļumošanas darbiem 2019.gadā, ievērojot noteiktas šajā nolikumā (turpmāk -Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (Pielikums nr.3) prasībās.
 • 3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • 4. Paredzamā līgumcena – līdz EUR 12 000,00 bez PVN.
 • 5. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 03121100-6 (Stādi, sīpoli, saknes, spraudeņi un potzari).
 • 6. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma projektā (7.pielikums).
 • 7.Līguma izpildes termiņš (piegāde): līdz 15.03.2019.
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!