Šobrīd Daugavpilī

L 2018/35, Ziemassvētku egļu iegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.03.2023, 16:55
Identifikācijas numurs:
L 2018/35
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
SIA Labiekārtošana–D
Līgumcena EUR bez PVN:
10 598,00 €
Piegādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOOD STOCK PLUSS", reģ. Nr. 41503079739
Kontaktpersona:
Svetlana Pankeviča
Publicēšanas datums:
09.10.2018
Iesniegšanas termiņš:
22.10.2018 00:00:00
Līguma darbības termiņš:
23.11.2018
Iereģistrēts un parakstīts:
29.10.2018

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

Ziemassvētku egļu iegāde

Identifikācijas numurs L 2018/35

 • Iepirkuma identifikācijas L 2018/35.
 • Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

PVN maksātāja reģistrācijas numurs

41503003033

Juridiskā adrese

 

Daugavpils, 1. Pasažieru iela 6, LV-5401

Tālrunis, fakss

654 20210, 654 57652

Elektroniskā pasta adrese

iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv

Kontaktpunkts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

Kontaktpersona

Svetlana Pankeviča (juridiskajos jautājumos)

Tālruņa Nr.

654 57654

Faksa Nr.

654 57652

e-pasta adrese

svetlana.pankevica@labiekartosana.lv

Darbs

Pirmdiena

08.00  – 12.00, 12.30  – 18.00

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena

08.00  – 12.00, 12.30 – 16.30

Piektdiena

08.00 – 12.00, 12.30 – 15.00

Kontaktpersona

Māris Garkuls (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

Tālruņa Nr.

+371 25907373

 • Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģ. Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
 • Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
 • Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.
 • Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
 1. Iepirkuma priekšmets
 • Iepirkuma priekšmets: cirstu egļu piegāde Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējumam, ievērojot noteiktas šajā nolikumā (turpmāk -„Nolikums”) un tehniskajā specifikācijā (Pielikums nr.1) prasībās.
 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Paredzamā līgumcena – līdz EUR 11 000,00 bez PVN.
 • Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 39298910-9 (Ziemassvētku egle).
 • Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma projektā (7.pielikums).
 • Līguma izpildes termiņš (piegāde): līdz 23.11.2018.
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!