Šobrīd Daugavpilī

DPD 2017/102, Meliorācijas būves, virszemes ūdensobjektu un to pieguļošās teritorijas tīrīšanas darbi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.11.2020, 16:29
Identifikācijas numurs:
DPD 2017/102
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Atbildīgā persona:
sk. dokumentā
Kontaktpersona:
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv
Publicēšanas datums:
21.07.2017
Iesniegšanas termiņš:
01.08.2017 00:00:00

Meliorācijas būves, virszemes ūdensobjektu un to pieguļošās teritorijas tīrīšanas darbi