Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:35

Paraksta īstuma apliecināšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt paraksta apliecinājumu par vēlētāju iniciatīvām, kas tiek organizētas atbilstoši likumam "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu". Apliecināt parakstu dzīvesvietas deklarēšanas iestādē var, neatkarīgi no vēlētāja deklarētas dzīvesvietas (nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai). Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupas – biedrības. Apliecinātās parakstu veidlapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas grupai un to veic pats vēlētājs, kura paraksts tiek apliecināts.

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa noformē lietu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu un nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.

Izziņas par personas apbedījuma vietu Daugavpils pilsētas kapsētās izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Izziņa apliecina apglabātās personas kapa esamību Daugavpils pilsētas teritorijā

Domstarpību izšķiršana (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.

Bērna personisko interešu aizstāvība (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana

Rīcībnespējīgo personisko interešu aizstāvība (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.
Lietu pārraudzība.

Adopcijas lietu kārtošana (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (Daugavpils)

Attiecīga atzinuma sniegšana tiesai

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!