Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības dokumenti, sabiedriskās apspriešanas, informācija, apbalvojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.09.2019, 17:49

Iesniegumu (lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu) pieņemšana un izskatīšana pašvaldībā par pašvaldības darbu:

Daugavpils pilsētas domes sēžu protokolu izrakstu, lēmumu vai domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu izsniegšana (Daugavpils pilsētas dome)

Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Daugavpils pilsētas domes sēžu protokolu izraksti, lēmumi, priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu kopijas no protokolu daļas fondos esošajiem dokumentiem. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu, faksu vai sagatavoti izsniegšanai klātienē.

Izziņas par personas apbedījuma vietu Daugavpils pilsētas kapsētās izsniegšana (Daugavpils pilsētas dome)

Izziņa apliecina apglabātās personas kapa esamību Daugavpils pilsētas teritorijā.

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem (Daugavpils pilsētas dome)

Klients vēršas ar vispārīga rakstura jautājumu vai problēmu par Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetencē esošo jautājumu. Informācijas biroja administrators izvērtē situāciju, iesaka problēmas risinājumu vai pašvaldības speciālistu, iestādi, kurā var saņemt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai vai uzreiz sazinās ar kompetento iestādi, darbinieku, iesaka uzrakstīt iesniegumu pašvaldībai, kā arī, ja ir nepieciešams, palīdz noformēt mutvārdu iesniegumu fiziskai personai.