Kultūra, māksla, sports, tūrisms

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:36

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja

Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja.

Metāla muzeja priekšmeta restaurācija

Metāla muzeja priekšmeta restaurācija Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja restaurācijas darbnīcā.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīciju un izstāžu patstāvīgā apskate

Ekspozīciju un izstāžu patstāvīga apskate. Iepazīšanās ar Daugavpils novada kultūrvēsturi, dabu un mākslu.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu izmantošana

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu izmantošana: tematiska atlase, patapināšana.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja telpu īre semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem

Muzeja telpu īre semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem.

Gida pakalpojumi muzejā un ārpus tā

Ekskursijas vadīšana Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā un ārpus tā (grupā ne vairāk kā 30 cilvēki).

Konsultācijas un ekspertīzes

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistu konsultācijas un priekšmetu ekspertīzes.

Tematiskie pasākumi, lekcijas, izglītojošās nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

Tematiskie pasākumi, lekcijas, izglītojošās nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas par Daugavpils novada kultūrvēstures, dabas un mākslas tēmām.

Izstādes, izglītojošās nodarbības un programmas par keramiku TLMS „Latgale” keramikas darbnīcā (Daugavpils māla mākslas centrā)

TLMS „Latgale” keramikas darbnīcas un izstāžu apskate (Daugavpils māla mākslas centrā), izglītojošās nodarbības un programmas par keramiku ar podnieka amata demonstrējumu, keramikas nodarbības.

Latviešu kultūras centra telpu noma Vienības namā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!