Šobrīd Daugavpilī

Komercdarbība, atļaujas, licences

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:33

Daugavpils pilsētas domes telpu iznomāšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Daugavpils pilsētas dome iespējams iznomāt sekojošas telpas: 
K.Valdemāra ielā 1 – konferenču zāli, Domes sēžu zāli, Etniskā centra telpas (pagrabtelpas);
K.Valdemāra ielā 13 – Konferenču zāli.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Lai saņemtu licenci, licences pieteicējs iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijai.

Licenču un licences kartīšu izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, nepieciešams saņemt licenci, kā arī licences kartīti katram pieteiktajam transportlīdzeklim.

Izziņu izsniegšana, ka attiecīgajā pašvaldības teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības, un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju) (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Pašvaldība izsniedz izziņu, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības, un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju).

Reklāmas vai reklāmas objekta projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļa  izskata  reklāmas vai reklāmas objekta projektu, ko plānots izvietot Daugavpils pilsētas publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pieņem lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.