Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Zemes vienības adrese

Kārklu iela 22, Daugavpils

Zemes vienības platība (m²)

2994

Zemes vienības kadastra apzīmējums

05000090022

Lietošanas mērķis

Jauktas apbūves teritorija

Zemes vienības apgrūtinājumi:

Pierobeža

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciemos

 

2994 m2

 

28 m2

Zemes vienības īpašnieks

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības platība (m2)

2994

Apbūves tiesības lietošanas mērķis

Komercdarbības objekta būvniecība

Apbūves tiesības izsoles sākumcena EUR gadā

(PVN jāmaksā papildus)

1287,00

Apbūves tiesības termiņš (gadi)

20 gadi (kopš apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā)

Cita informācija par apbūves tiesībai paredzēto zemes vienības daļu

Nav apbūvēta

Izsoles veids

Mutiska

Pirmā

Izsoles laiks un vieta

2019.gada 29.jūlijā Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 14.00

Apbūves tiesības pretendentu pieteikšanas termiņš

No 2019.gada 16.jūlija līdz 2019.gada 26.jūlija plkst.16:00

Dokumentu reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu saņemšanas secībā (dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši izsoles noteikumos norādītajam) Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības daļas apskates vieta

Kārklu iela 22, Daugavpils

Apbūves tiesības piešķīrējs

Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, reģ. Nr.90000077325

Kontakttālruņi

65404353, 65404354

Kopējā informācija