Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.07.2024, 10:01

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atsavina zemes vienību (starpgabals) 608 m2 platībā, kadastra Nr.05000082426 (kadastra apzīmējums 05000082426), Ormaņu ielas 7 rajonā, Daugavpilī.

Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 3650 EUR.

Ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kura (-u) īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai (-ām)  par nosacīto cenu.

Gadījumā, ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas pieteikumu par zemes starpgabala pirkšanu iesniegs vairāku nekustamo īpašumu īpašnieki (visi kopīpašnieki), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, 27.03.2024. tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Tālrunis uzziņām: 65404354.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!