Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.04.2024, 09:28

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2024.gada 7.februārī plkst. 17:15 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Daugavpilī:

  • zemes vienību 1248 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000390048 (kadastra Nr.05000390050), Jaunciema ielā 9, Daugavpilī.

Izsoles sākumcena 9360 EUR.

Izsoles solis – 650 EUR.

Pieteikties uz izsoli var līdz 2024.gada 31.janvāra plkst. 17.00. 

Izsoles notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkas Konferenču zālē, Kr.Valdemāra      ielā 1, Daugavpilī. Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē tās darba laikā,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā, vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas, tas ir 936 EUR un reģistrācijas maksu 100 EUR.      

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:      

  • nodrošinājums - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!