Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

Informācija par izsoles rezultātiem

     Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka zemes vienību 876 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000210650, Senlejas ielā 38, Daugavpilī, izsolē ieguva privātpersona.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2019.gada 24.aprīlī plkst. 17:15 Domes konferenču zālē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums Daugavpilī:

  • zemes vienība 876 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000210650, Senlejas ielā 38, izsoles sākumcena – 8500 EUR.

      Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 18.aprīļa plkst. 12:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu - 100 EUR.

   Izsoles reģistrācijas maksu un nodrošinājumu (10%) var veikt sekojošos banku kontos:

Bankas nosaukums

Bankas kods

Konta Nr.

AS “CITADELE banka”

PARXLV22

LV17PARX0000850062000

Luminor Bank AS

RIKOLV2X

LV47RIKO0002011004423

AS „NORVIK banka”

LATBLV22

LV89LATB0006010009574

AS „SEB banka”

UNLALV2X

LV10UNLA0005011130526

Luminor Bank AS

NDEALV2X

LV29NDEA0000082624242

AS “SWEDBANK”

HABALV22

LV69HABA0001402041250

     Tālrunis uzziņām: 65404354, 65404353.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!