Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2023, 16:51

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība 2022.gada 21.decembrī plkst. 17:15 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Daugavpilī:

  • zemes vienību (starpgabals) 226 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000340019 (kadastra Nr.05000340021), izsoles sākumcena 1130 EUR. Izsoles solis – 100 EUR;

Pieteikties izsolei var līdz 2022. gada 15.decembra plkst.17:00.

Izsole notiks Daugavpils pilsētas pašvaldības Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Izsoles sākumcena – 1130,00 EUR

Izsoles solis – 100,00 EUR

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas pašvaldības 7.kabinetā tās darba laikā,    Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354), vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas pašvaldība, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (113,00 EUR) un reģistrācijas maksu 50,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Kopējā informācija