Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2023, 16:51

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu - zemes vienību (starpgabals) ar kopējo platību 225 m2, kadastra Nr.05000270210, kas sastāv no divām zemes vienībām, kadastra apzīmējumi: 05000270209; 05000270210, Atpūtas ielā 30, Daugavpilī.

Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 2250 EUR.

Ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis” tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kura (-u) īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam zemes starpgabalam (abām zemes vienībām), izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai (-ām)  par nosacīto cenu.

Gadījumā, ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis” pieteikumu par zemes starpgabala pirkšanu iesniegs vairāku nekustamo īpašumu īpašnieki (visi kopīpašnieki), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, 28.12.2022. tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Tālrunis uzziņām: 65404354; 65404358.

Kopējā informācija